TäsmäKoulutukset ajankohtaisiin osaamisen täydennystarpeisiin

Mistä Täsmässä on kyse?

TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus, joka soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

TäsmäKoulutus mahdollistaa nopean reagoinnin työantajan muuttuviin osaamistarpeisiin ja yrityksen kehitystilanteisiin tavoitteen ollessa olemassa olevan henkilöstön kehittäminen tai tuottavuuden parantaminen.

https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/b5bec6c7-1661-42af-9034-4a58f10219d0/tasmakoulutus/1

  • Kesto vähintään 10 päivää

  • Osallistujamäärä +10 hlöä

  • ELY-tuettu

    Työnantajan osuus koulutuksen kokonaishinnasta on 30-50 prosenttia.

  • Kysy tarjous

hyödyt osallistujalle

Oman ammattitaidon kehittyminen ajankohtaisessa täsmäaiheessa, josta hyötyä esimerkiksi esimies- ja asiantuntijatehtävissä

hyödyt osallistujalle

Ulkoistettu organisointi ja merkittävästi kustannustuettu

Miksi valita TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutukselle on silloin kun yrityksessä tapahtuu sellaisia teknologisia ja/tai toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja / tai henkilöstön osaamisen parantamista määritellyllä tavalla. Yrityksen henkilöstön ammattitaito ei vastaa muuttuneita olosuhteita. Toimintatapa säilyttää ennaltaehkäisevästi työpaikkoja ja pidentää työuria. TäsmäKoulutus voidaan yhdistää laajempaan toiminnan kehittämisohjelmaan.

Mistä aihepiireistä
TäsmäKoulutuksia järjestetään?

Koulutuksen aihe voidaan määritellä yhdessä yrityksen, Aikon ja ELY-keskuksen kanssa. Esim. lean-, esimies—, tuotantoon liittyvät koulutukset (esim. SMED/vaihtoajat), robotiikka, hitsaus,

Kenelle TäsmäKoulutukset
on tarkoitettu?

TäsmäKoulutus mahdollistaa työnantajalle olemassa olevan henkilöstön osaamisen laajentumisen muutos- ja kehittämistilanteissa. Räätälöimme koulutukset aina työnantajan tarpeiden pohjalta.

TäsmäKoulutus soveltuu laajasti monille aloille eikä organisaation koko ei ole ratkaiseva.

Mikä Aiko on?

Aiko Academy tarjoaa ja järjestää aikuis­koulutusta, työvoima­koulutusta, kansainvälistä koulutusta, työelämä­palveluiden kehittämis­toimintaa sekä konsultointia yrityksille ja organisaatioille sekä yleisiin ajankohtaisiin että yrityskohtaisiin tarpeisiin. Aiko toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisen ELY-keskuksen kanssa ja merkittävä osa koulutuksista on ELY-keskusten tukemia.